zákaznické výhody partneři spolupráce práva a copyright o nás
CZ GB IT

§ Autorské právo a © Copyright

Informace o ochraně osobních údajů
Provozovatel služby programu CHAPERON je registrován u Úřadu pro ochranu osobních údajů jako shromažďovatel osobních dat .

Tímto splnil zákonnou povinnost ke shromažďování osobních údajů v rozsahu v jakém jej provádí.

Vaše údaje sdělené provozovateli programu CHAPERON budou uchovány a chráněny proti zneužití v souladu s ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Ochranné známky a COPYRIGHT
Názvy služeb, aktivit a výrobků presentovaných a používaných v programu CHAPERON a taktéž na těchto webových stránkách jsou zaregistrované ochranné známky společnostmi a firmami propojených na provozovatele programu CHAPERON nebo na udělovatele licencí a partnerů v rámci společného podnikání. Jakékoliv neoprávněné užití či zneužití těchto ochranných známek je výslovně zakázáno a představuje porušení práva ochranných známek, autorského práva, dalších práv průmyslového vlastnictví a práva proti nekalé soutěži. Zneužití těchto práv je trestné.


© Copyright 2008
All rights reserved


© CHAPERON